2013-05-03 12.29.34Vi hjälper dig med alla installationer som handlar om el!

  • Nybyggnation av Bostadshus och Industrifastigheter
  • Renovering och ROT-arbeten
  • Felsökning på pumpar, varmvattenberedare, belysning mm
  • Solcellsinstallationer
  • Tele och Datanätsinstallationer
  • Logikmoduler för smarta funktioner och styrningar
  • KNX
  • Lokalisering av kablar i mark
  • mm mm Kontakta oss med din förfrågan!

 

      Kärna-Ytterby -Kungälv-Göteborg.